Simpozijum


Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete XVII Simpozijumu oralnih hirurga i implantologa Srbije koji će biti održan u Beogradu, u kongresnoj sali hotela Hyatt Regency.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, opredelili smo se da Simpozijum bude održan u jednom danu, 28. novembra 2021. godine (nedelja).

Ove godine okupićemo renomirane domaće predavače koji će prikazati svoja nova naučna dostignuća i primere iz bogate oralno-hirurške i implantološke kliničke prakse. Pored bogatog naučnog programa, ovo je istovremeno i dobra prilika za druženje i razmenu iskustava sa kolegama. Program Simpozijuma odvijaće se u okviru plenarnih sesija i poster foruma.

Podršku nam i ove godine pružaju naši verni sponzori koji će prirediti izložbu svojih dobro poznatih proizvoda kao i najnovijih proizvoda sa svetskog tržišta iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Skup je u procesu akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na našem predstojećem skupu.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa

Prof. dr Snježana Čolić
Predsednik Sekcije oralnih hirurgaODBORI

NAUČNI ODBOR
Predsednik
Aleksa Marković
Članovi
Radojica Dražić
Ljiljana Stojčev Stajčić
Zoran Lazić
Siniša Mirković

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Snježana Čolić
Članovi
Bojan Gačić
Bojan Janjić
Tijana Mišić
Miroslav AndrićOPŠTE I TEHNIČKE INFORMACIJE

Mesto održavanja
Hyatt Regency Hotel
Milentija Popovića broj 5
11070 Beograd
Sala za predavanja: Kristalna dvorana
Izložba: Foaje ispred Kristalne dvorane

Vreme održavanja
Nedelja, 28. novembar 2021. godine

Zvanični jezik Simpozijuma
Srpski

Elektronska prijava sažetka
Apstrakti se šalju na e-mail: tijana.misic@stomf.bg.ac.rs ili branislav.ilic@stomf.bg.ac.rs [font Time New Roman - 10; apstrakt ne sme da ima više od 250 reči]. Prihvaćeni radovi će se publikovati u Zborniku apstrakata. Apstrakte poslati najkasnije do 10.11.2021. godine.

Usmene prezentacije
Predavanje u okviru plenarnih sesija od 45 do 60 minuta, kratke prezentacije - 10 minuta. U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu Microsoft PowerPoint i doneti na CD-ROM-u, USB memoriji ili na ličnom Notebook računaru.

Poster forum
Poster forum će se održati na kraju programa Simpozijuma pod rukovodstvom predsedavajućih, a postere je potrebno postaviti u pauzi između dve sesije. Autori koji prezentuju moraju biti prisutni.

Registracioni pult
Registracioni pult se nalazi u foajeu ispred Kristalne dvorane.
Radno vreme:
:: Nedelja, 28. novembar – 09:00 – 18:00

Izložba
Za vreme 17. SOHIS-a biće organizovana izložba industrije u foajeu ispred sale sa sledećim radnim vremenom:
:: Nedelja, 28. novembar – 09:30 – 18:00

Hotel Hyatt Regency Beograd, lokacija održavanja Simpozijuma SOHIS 2021.

Bedž
Svi registrovani učesnici će dobiti bedž prilikom preuzimanja materijala na registraciji. Mole se učesnici da nose bedž prilikom svih aktivnosti (naučnih i društvenih).

Sertifikati
Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, Odlukom broj 153-01-00620/2021-01 od 18.11.2021. godine, pod evidencionim brojem В-1597/21-II i В-1598/21-II kao dva nacionalna simpozijuma sa sledećim bodovima:
• za predavače: 8+8
• za usmenu prezentaciju: 7+7
• za poster prezentaciju: 5+5
• za slušaoca: 4+4

Sertifikati će biti distribuirani od strane SLD-a, po završetku Simpozijuma.

WiFi
Obezbeđen je besplatan WiFi u svim radnim prostorima Hotela.

Organizatori
SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Adresa: Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotica 4, 11000 Beograd, Srbija
www.sohis.org

Sekretarijat
CONGREXPO d.o.o.
Svetozara Markovića 81/5
11000 Beograd
T: +381 63 301043
E: olivera@congrexpo.co.rs
W: www.congrexpo.co.rs

Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.