Dokumenta

Predlog formulara

Izjavu pristanka pacijenta na intervenciju možete preuzeti Ovde

Upitnik o zdravstvenom stanju pacijenta možete preuzeti Ovde


Sve sugestije možete poslati na e-adrese: maleksa64@gmail.com i snjezana.colic@stomf.bg.ac.rs


Publikacije

ZBORNIK RADOVA 2018.
ZBORNIK RADOVA 2017.
ZBORNIK RADOVA 2016.
ZBORNIK RADOVA 2015.
ZBORNIK RADOVA 2014.
ZBORNIK RADOVA 2013.
ZBORNIK RADOVA 2012.
ZBORNIK RADOVA 2011.
ZBORNIK RADOVA 2010.
ZBORNIK RADOVA 2009.
ZBORNIK RADOVA 2008.
ZBORNIK RADOVA 2007.
ZBORNIK RADOVA 2006.
ZBORNIK RADOVA 2005.

Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.