Dobrodošli

Na zvaničan Internet sajt Sekcija za Oralnu Hirurgiju i
Oralnu Implantologiju Srpskog Lekarskog Društva.

Sekcije za Oralnu Hirurgiju i Oralnu Implantologiju su članovi Srpskog Lekarskog Društva.

Simpozijum

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o Simpozijumu.

Pročitajte više

Lista članova

Lista članova SOHIS sekcija se nalazi na ovaj stranici.

Pročitajte više

Dokumenta

Dokumenta kao što su formulari, publikacije, upitnici itd.

Pročitajte više

Ko smo mi?

Sekcija za Oralnu Hirurgiju je neprofitno udruženje oralnih hirurga u Srbiji, sa misijom poboljšanja rada u struci, promociju i primenu najnovijih naučnih dostignuća u oralnoj hirurgiji, kao i promociju oralnog zdravlja kod građana Republike Srbije.

Sekcija radi kao deo najstarije strukovne organizacije u srpskom zdravstvu – Srpskog Lekarskog Društva, osnovanog 1872. godine. Među redovnim aktivnostima Sekcije je i organizovanje godišnjih simpozijuma oralnih hirurga i oralnih implantologa.


Sekcijom za Oralnu Hirurgiju upravlja predsedništvo:

Predsednik Sekcije:
Prof. dr Snježana Čolić

Potpredsednik Sekcije:
Doc. dr Dragan Gazivoda, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Sekretari Sekcije:
Doc. dr Bojan Gačić i Asist. dr Dejan Ćalasan

Članovi predsedništva:
Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić, Stomatološki fakultet, Beogradu
Dr Goran Jovanović, Medicinski fakultet, Niš
Prof. dr Siniša Mirković, Medicinski fakultet, Novi Sad
Dr Bojana Grebenarević, DZ Zemun
Sekcijom za Oralnu Implantologiju upravlja predsedništvo:

Predsednik Sekcije:
Prof. dr Aleksa Marković

Potpredsednik Sekcije:
Doc. dr Miloš Duka, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Sekretari Sekcije:
Asist. dr Bojan Janjić i Doc. dr Miroslav Andrić

Članovi predsedništva:
Prof. dr Radojica Dražić, Stomatološki fakultet, Beogradu
Doc. dr Božidar Brković, Stomatološki fakultet, Beogradu
Asist. dr Miloš Tijanić, Medicinski fakultet, Niš
Dr Nebojša Simić, Stomatološka ordinacija Simić, Beograd
Dr Nikola Vasilić, Stomatološka ordinacija Adent, Beograd
Želite da se učlanite? Kontaktirajte nas.