KontaktSekcija za oralnu hirurgiju i implantologiju, Srpskog Lekarskog Društva


SEKCIJA ZA ORALNU HIRURGIJU
Prof. dr Ljiljana Stojčev, Predsednik Sekcije
Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotića 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2685 860
E-pošta: ljiljana.stojcev@stomf.bg.ac.rs

SEKCIJA ZA ORALNU IMPLANTOLOGIJU
Prof. dr Aleksa Marković, Predsednik Sekcije
Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Beograd
Dr Subotića 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2685 860
E-pošta: maleksa64@gmail.com