Obaveštenja

XIV Simpozijum oralnih hirurga i implantologa Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete XIV Simpozijumu oralnih hirurga i implantologa Srbije koji će biti održan u Beogradu, u Sava centru, 24 i 25. novembra 2017.

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa
Prof. dr Snježana Čolić
Predsednik Sekcije oralnih hirurga

[Prvo obaveštenje]                           [Program]

          
[detalji o članstvu u SLD-u]


MATTEO CHIAPASCO, profesor oralne hirurgije i upravnik Klinike za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Milanu i gostujući profesor Loma Linda Univerziteta u LA, Kalifornija. Renomiran predavač iz oblasti oralne hirurgije i implantologije, maksilofacijalne hirurgije. Autor ili koautor oko 100 radova objavljenih u recenziranim međunarodnim časopisima i oko 200 radova objavljenih u italijanskim časopisima. Napisao je 14 udžbenika oralne i maksilofacijalne hirurgije.