SOHIS (SOH,SOI) - sekcije za oralnu hirurgiju i oralnu implantologiju Srpskog Lekarskog Društva
Obaveštenja


Poštovane koleginice i kolege,

Sa izuzetnim zadovoljstvom, pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za oralnu hirurgiju i Sekcije za oralnu implantologiju Srbije koji će biti održan u Aranđelovcu, u hotelu „Izvor“, 16 i 17. juna 2018 g. I ove godine smo za Vas pripremili aktuelan i zanimljiv program. [Preuzmite program]

U ime Naučnog i Organizacionog odbora,

Prof. dr Aleksa Marković
Predsednik Sekcije oralnih implantologa
Prof. dr Snježana Čolić
Predsednik Sekcije oralnih hirurga